KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Heřmanice (Heřmanický potok)
Tok: Heřmanický potok
Stanice: Heřmanice (Heřmanický potok)
GPS: 50.1281633°N, 16.7521441°E
Obec: Heřmanice
ORP: Králíky
Kraj: Pardubický
Hlásný profil kategorie C leží na Heřmanickém potoce na silničním mostě - říční km 2,62. Jedná se o hladinoměrné čidlo. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Králíky. Město dále varuje obce Dolní Lipku a Lichkov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatelem hladinoměru je město Králíky.
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-008
Provozovatel stanice: Město Králíky
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
61
II.SPA pohotovost
108
III.SPA ohrožení
257
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: profil neumožňuje přenos dat
export evidenčního listu: 27.11.2021 14:54
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.