KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Horní Lipka (Lipkovský potok)
Tok: Lipkovský potok
Stanice: Horní Lipka (Lipkovský potok)
GPS: 50.1062640°N, 16.7716886°E
Obec: Horní Lipka
ORP: Králíky
Kraj: Pardubický
Hlásný profil kategorie C leží na Lipkovském potoce na silničním mostě - říční km 8,230. Jedná se o hladinoměrné čidlo. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Králíky. Město dále varuje obec Lichkov a městys Mladkov, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Králíky). Provozovatelem hladinoměru je město Králíky.
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-008
Provozovatel stanice: Město Králíky
Příjemci varovných SMS zpráv:
starostka města Králíky
odbor vodního hospodářství
krizové řízení
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
132
II.SPA pohotovost
160
III.SPA ohrožení
180
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: profil neumožňuje přenos dat
export evidenčního listu: 27.11.2021 15:36
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.