KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Hošťálková (Štěpková)
Tok: Štěpková
Stanice: Hošťálková (Štěpková)
GPS: 49.35424°N, 17.87034°E
Obec: Hošťálková
ORP: Vsetín
Kraj: Zlínský
Hladinoměr na vodním toku Štěpková je umístěn na mostu u místního obchodu s potravinami. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou členové povodňové komise obce. Obec dále varuje obec Ratiboř, která se nachází níže na toku Ratibořky a také informuje příslušné ORP (Vsetín). Provozovatelem profilu je obec Hošťálková.
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01
Provozovatel stanice: Obec Hošťálková
Příjemci varovných SMS zpráv:
Petr Laštovica starosta obce, předseda PK
Jana Plevová místostarostka obce, zástupkyně předsedy PK
Josef Vraj tajemník PK
Tomáš Hrabovský vodohospodář, člen PK
Roman Bártek člen PK
Jan Buriánek člen PK
Karel Kamas člen PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
70
II.SPA pohotovost
90
III.SPA ohrožení
110
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#20283#Stepkova
export evidenčního listu: 28.09.2021 16:06
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.