KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Hostinné (Čistá)
Tok: Čistá
Stanice: Hostinné (Čistá)
GPS: 50.5416995°N, 15.7261043°E
Obec: Hostinné
ORP: Vrchlabí
Kraj: Královehradecký kraj
Hlásný profil Hostinné (Čistá) je umístěn u parkoviště nám. Obránců Míru, pravý břeh. Limnigrafická stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a vodočetnou latí.
Číslo hydrologického pořadí: 1-01-01-0260
Provozovatel stanice: Povodí Labe, státní podnik
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
100
II.SPA pohotovost
110
III.SPA ohrožení
130
Četnost hlášení SPA
I.SPA 4x denně
II.SPA 3x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: www.pla.cz
Naměřená data jsou dostupná na: www.pla.cz
export evidenčního listu: 29.02.2024 22:37
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.