KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Hradiště (Stonávka)
Tok: Stonávka
Stanice: Hradiště (Stonávka)
GPS: 49.730054°N, 18.496944°E
Obec: Těrlicko
ORP: Havířov
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kat. C  Hradiště (Stonávka) se nachází v obci Těrlicko na ř. km 18,85 (dle DIBAVOD) a je ve správě Povodí Odry, státní podnik.
Číslo hydrologického pořadí: 2-03-03-060
Provozovatel stanice: Povodí Odry, státní podnik
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
170
II.SPA pohotovost
200
III.SPA ohrožení
250
IV.SPA extrémní ohrožení
358
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: Povodí Odry, státní podnik
Naměřená data jsou dostupná na: http://app.pod.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=300021272&oid=2
export evidenčního listu: 01.12.2021 23:26
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.