KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Jakubčovice nad Odrou (Odra)
Tok: Odra
Stanice: Jakubčovice nad Odrou (Odra)
GPS: 49.6977°N, 17.7851°E
Obec: Jakubčovice nad Odrou
ORP: Odry
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil je umístěn na mostu silnice č. II/442 šíře 18,37 m. Stupně povodňové aktivity jsou měřeny od spodní hrany mostu.
Číslo hydrologického pořadí:
Provozovatel stanice:
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
173
II.SPA pohotovost
141
III.SPA ohrožení
68
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 26.05.2019 05:46
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.