KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Jakubčovice - soutok (Odra)
Tok: Odra
Stanice: Jakubčovice - soutok (Odra)
GPS: 49.69553°N, 17.78774°E
Obec: Jakubčovice nad Odrou
ORP: Odry
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kategorie C, který je ve správě obce Jakubčovice nad Odrou, je umístěn na soutoku Dobešovského potoka s Odrou. Jedná se o vodočetnou lať.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-042/1
Provozovatel stanice: obec Jakubčovice nad Odrou
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
200
II.SPA pohotovost
230
III.SPA ohrožení
260
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 15.06.2021 15:17
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.