KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Jankov (Chotýšanka)
Tok: Chotýšanka
Stanice: Jankov (Chotýšanka)
GPS: 49.64720°N, 14.72218°E
Obec: Jankov
ORP: Votice
Kraj: Středočeský
Vodoměrná stanice a vodočetná lať se nachází na mostě přes  Chotýšanku mezi rybníkem Roháč a Pilským rybníkem, most je ve vlastnictví obce. HP je kategorie C a je ve správě obce Jankov.
Číslo hydrologického pořadí: 1-09-03-077
Provozovatel stanice: Obec Jankov
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starostka obce Jankov
Velitel SDH
2 členové PK
Správce rybníků
Starosta obce Popovice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
60
II.SPA pohotovost
80
III.SPA ohrožení
110
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50338#H-Jankov
export evidenčního listu: 14.04.2024 06:25
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.