KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Jaroměřice (Úsobrnský p.)
Tok: Úsobrnský p.
Stanice: Jaroměřice (Úsobrnský p.)
GPS: 49.600597°N, 16.761165°E
Obec: Jaroměřice
ORP: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
Hlásný profil s přenosem dat se nachází jižně od Jaroměřic na mostu u zemědělského družstva v lokalitě Nad lužemi. Hlásný profil je kategorie C a je ve správě obce Jaroměřice.
Číslo hydrologického pořadí:
Provozovatel stanice: Obec Jaroměřice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
60
II.SPA pohotovost
80
III.SPA ohrožení
110
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.envimonitoring.cz/cz/#lvs#graph#50349#H-Usobrno
export evidenčního listu: 28.05.2022 00:02
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.