KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Jeseník (Bělá)
Tok: Bělá
Stanice: Jeseník (Bělá)
GPS: 50.226976°N, 17.208206°E
Obec: Jeseník
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Hlásný profil kat. C se nachází ve východní části intravilánu města Jeseník na levém břehu toku Bělá nedaleko mostu na ulici Karla Čapka. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Provozovatelem je Povodí Odry, státní podnik.
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0810-0-00
Provozovatel stanice: Povodí Odry, státní podnik
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
100
II.SPA pohotovost
130
III.SPA ohrožení
160
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 2 x denně
III.SPA 3 x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: www.pod.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=41433227
export evidenčního listu: 28.09.2022 05:00
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.