KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Jeseník (Bělá)
Tok: Bělá
Stanice: Jeseník (Bělá)
GPS: 50.22707°N, 17.20821°E
Obec: Jeseník
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Hladinoměr kat. C ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází ve městě Jeseník, na levém břehu toku Bělá, nedaleko mostu na ulici Karla Čapka.
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-0810
Provozovatel stanice: Povodí Odry, státní podnik
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
100
II.SPA pohotovost
130
III.SPA ohrožení
160
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 2 x denně
III.SPA 3 x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: www.pod.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://app.pod.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=300021380&oid=1
export evidenčního listu: 21.01.2022 21:23
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.