KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Jeseník (Kalvodka)
Tok: Kalvodka
Stanice: Jeseník (Kalvodka)
GPS: 50.2289°N, 17.1878°E
Obec: Jeseník
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Hlásný profil se nachází nad vtokem do zaklenutí potoka u domu č.p. 441 na levém břehu. Platnost SPA: Jeseník-pod lázněmi.
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-086
Provozovatel stanice: Město Jeseník
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
33
II.SPA pohotovost
48
III.SPA ohrožení
63
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 21.01.2022 21:25
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.