KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Jevišovka (Jevišovka)
Tok: Jevišovka
Stanice: Jevišovka (Jevišovka)
GPS: 48.82406°N, 16.46596°E
Obec: Jevišovka
ORP: Mikulov
Kraj: Jihomoravský
Automatické hladinoměrné čidlo kategorie C se nachází na silničním mostu přes Jevišovku v obci Jevišovka. Provozovatelem je obec Jevišovka.
Číslo hydrologického pořadí: 4-14-03-049
Nejvyšší zaznamenaný stav: 418cm (18.04.2016)
Provozovatel stanice: Obec Jevišovka
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
170
II.SPA pohotovost
200
III.SPA ohrožení
220
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.edpp.cz/zarizeni/jevisovka-jevisovka-/
export evidenčního listu: 04.08.2021 18:38
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.