KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Klokočůvek - Odry (Odra)
Tok: Odra
Stanice: Klokočůvek - Odry (Odra)
GPS: 49.719062°N, 17.734067°E
Obec: Odry
ORP: Odry
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kategorie C na Odře se nachází v místní části Klokočůvek (10 km nad městem Odry) na mostě u poutního místa Panna Maria ve skále. Ultrazvuková sonda je umístěna na mostní konstrukci.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01
Provozovatel stanice: Město Odry
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starosta města Odry
Místostarosta města Odry
Vedoucí OŽP Odry
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
100
II.SPA pohotovost
160
III.SPA ohrožení
220
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=40&cs=20302
export evidenčního listu: 26.05.2019 04:55
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.