KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Kopřivnice-Lubina (Lubina)
Tok: Lubina (ř.km 19,7)
Stanice: Kopřivnice-Lubina (Lubina)
GPS: 49.61741°N, 18.16955°E
Obec: Kopřivnice
ORP: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil ve správě města Kopřivnice je umístěn na opevnění kamenného stupně pod mostem silnice č. III/4824. SPA jsou značeny třemi barevnými čárami na šikmé ploše opevnění: Zelená - I. SPA, Žlutá - II. SPA, Červená - III. SPA. Hladiny SPA jsou měřeny od horní hrany jezu.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-137
Provozovatel stanice: Město Kopřivnice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
50
II.SPA pohotovost
20
III.SPA ohrožení
1
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 15.07.2020 07:26
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.