KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Kouty nad Desnou - Annín (Hučivá Desná)
Tok: Hučivá Desná
Stanice: Kouty nad Desnou - Annín (Hučivá Desná)
GPS: 50.104814°N, 17.108170°E
Obec: Loučná nad Desnou
ORP: Šumperk
Kraj: Olomoucký
Ultrazvukové hladinoměrné čidlo na Hučivé Desné se nachází na železo - betonovém mostě u Půra. Jedná se o hlásný profil kat. C. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci u objektu č. p. 17 v místní části Annín. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Velké Losiny a obce Rapotín a Vikýřovice, které se nachází na toku Desné pod obcí a ORP Šumperk. Provozovatelem je SO Údolí Desné.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-0650-0-00
Průměrný vodní stav: 40 cm
Provozovatel stanice: SO Údolí Desné
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda PK Loučná nad Desnou
místopředseda PK Loučná nad Desnou
členové PK Loučná nad Desnou
PK Velké Losiny
PK Rapotín
PK Vikýřovice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
82
II.SPA pohotovost
105
III.SPA ohrožení
161
Četnost hlášení SPA
I.SPA každých 20 minut
II.SPA každých 10 minut
III.SPA každých 5 minut
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/5915
export evidenčního listu: 28.09.2021 16:29
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.