KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
LG Brozany (Ohře)
Tok: Ohře
Stanice: LG Brozany (Ohře)
GPS: 50.4565°N, 14.1555°E
Obec: Brozany nad Ohří
ORP: Litoměřice
Kraj: Ústecký
Limnigrafická stanice povodí Ohře  - Brozany. Je umístěna východně v obci Brozany nad Ohří - K Mostu 426.
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-04
Provozovatel stanice: Povodí Ohře
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
260
II.SPA pohotovost
300
III.SPA ohrožení
350
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Naměřená data jsou dostupná na: http://sap.poh.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=3403&oid=3
export evidenčního listu: 28.02.2020 00:53
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.