KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Lichnov (Lichnovský potok)
Tok: Lichnovský potok
Stanice: Lichnov (Lichnovský potok)
GPS: 49.56407°N, 18.16961°E
Obec: Lichnov
ORP: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil se nachází na toku Lichnovský potok v ř. km 2.0 v obci Lichnov. Je umístěný na mostě u kostela. Hladiny SPA se měří shora od mostu.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-132
Provozovatel stanice: Obec Lichnov
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
90
II.SPA pohotovost
130
III.SPA ohrožení
170
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 21.06.2021 12:13
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.