KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Lidečko (Senice)
Tok: Senice
Stanice: Lidečko (Senice)
GPS: 49.192491°N, 18.054762°E
Obec: Lidečko
ORP: Vsetín
Kraj: Zlínský
Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části intravilánu obce Lidečko na mostní konstrukci poblíž č. p. 356. Majitelem a provozovatelem je obec Lidečko.
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-0460-0-00
Provozovatel stanice: Obec Lidečko
Příjemci varovných SMS zpráv:
starosta obce, předseda PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
80
II.SPA pohotovost
140
III.SPA ohrožení
180
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=49&cs=20320
export evidenčního listu: 30.09.2022 17:27
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.