KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Lipov (Velička)
Tok: Velička
Stanice: Lipov (Velička)
GPS: 48.905727°N, 17.462310 °E
Obec: Lipov
ORP: Veselí nad Moravou
Kraj: Jihomoravský
Hlásný profil na sloupu mostní konstrukce u kostela Všech Svatých v centru Lipova. 
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-02-0390
Provozovatel stanice: Obec Lipov
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
70
II.SPA pohotovost
100
III.SPA ohrožení
140
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3-hodinové hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 14.06.2021 23:07
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.