KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Lipová-lázně (Staříč)
Tok: Staříč
Stanice: Lipová-lázně (Staříč)
GPS: 50.2288°N, 17.1464°E
Obec: Lipová-Lázně
ORP: Jeseník
Kraj: Olomoucký
Hlásný profil se nachází 5 m nad mostem do lázní na pravém břehu. Platnost SPA: Lipová-lázně, Jeseník
Číslo hydrologického pořadí: 2-04-04-086
Provozovatel stanice: Obec Lipová
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
100
II.SPA pohotovost
120
III.SPA ohrožení
140
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 21.01.2022 20:37
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.