KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Líšná (Líšenka)
Tok: Líšenka
Stanice: Líšná (Líšenka)
GPS: 49.40952°N, 17.54567°E
Obec: Líšná
ORP: Přerov
Kraj: Olomoucký
Hlásný profil kat. C ve správě obce Líšná se nachází na potoce Líšenka na ř. km 0,85. Je vybaven vodočetnou latí, na které je vyznačen III. SPA (červenou barvou).
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-090 4-12-02-091
Provozovatel stanice: Obec Líšná
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
III.SPA ohrožení
80
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 25.09.2023 05:42
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.