KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Lomnice nad Lužnicí (Miletínský potok)
Tok: Miletínský potok
Stanice: Lomnice nad Lužnicí (Miletínský potok)
GPS: 49.0799°N, 14.7194°E
Obec: Lomnice nad Lužnicí
ORP: Třeboň
Kraj: Jihočeský
Hladinoměrná stanice Lomnice nad Lužnicí (Miletínský potok) se nachází na přemostění přes Miletínský potok, blízko č. p. 34. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Frahelž, které se nachází na toku Lužnice pod městem a ORP Třeboň.
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-056
Provozovatel stanice: Město Lomnice nad Lužnicí
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starosta města
Manažer města
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
80
II.SPA pohotovost
100
III.SPA ohrožení
120
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 3x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: https://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#12121#Miletinsky-potok
export evidenčního listu: 22.06.2024 08:14
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.