KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Lomnice nad Lužnicí (Zlatá stoka)
Tok: Zlatá stoka
Stanice: Lomnice nad Lužnicí (Zlatá stoka)
GPS: 49.0795°N, 14.7022°E
Obec: Lomnice nad Lužnicí
ORP: Třeboň
Kraj: Jihočeský
Hladinoměrná stanice Lomnice nad Lužnicí (Zlatá stoka) se nachází na přemostění přes Zlatou Stoku (komunikace Lomnice nad Lužnicí - Smržov), poblíž rybníka Koclířov. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Záblatí, které se nachází na toku Zlatá stoka pod městem a ORP Třeboň.
Číslo hydrologického pořadí: 1-07-02-069/2
Provozovatel stanice: Město Lomnice nad Lužnicí
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starosta města
Manažer města
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
63
II.SPA pohotovost
83
III.SPA ohrožení
103
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 3x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#12122#Zlata-stoka
export evidenčního listu: 22.06.2024 08:19
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.