KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Loštice - Vlčice (Třebůvka)
Tok: Třebůvka
Stanice: Loštice - Vlčice (Třebůvka)
GPS: 49.73184°N, 16.91502°E
Obec: Loštice
ORP: Mohelnice
Kraj: Olomoucký
Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostě přes Třebůvku na okraji intravilánu Vlčic směrem k Lošticím. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Moravičany, která se nachází na toku pod městem a také příslušné ORP (Mohelnice).
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-116
Nejvyšší zaznamenaný stav: 1 322cm (01.01.1970)
Provozovatel stanice: Město Loštice
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
140
II.SPA pohotovost
170
III.SPA ohrožení
210
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 hod hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.edpp.cz/zarizeni/lostice-vlcice-trebuvka-/
export evidenčního listu: 22.09.2019 14:38
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.