KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Loučná nad Desnou - Rejhotice (Desná)
Tok: Desná
Stanice: Loučná nad Desnou - Rejhotice (Desná)
GPS: 50.092317°N, 17.094927°E
Obec: Loučná nad Desnou
ORP: Šumperk
Kraj: Olomoucký
Ultrazvukové hladinoměrné čidlo na Desné se nachází na mostě mezi č. p. 54 a 162 v místní části Rejhotice. Jedná se o hlásný profil kat. C. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Velké Losiny a obce Rapotín a Vikýřovice, které se nachází na toku Desné pod obcí a ORP Šumperk. Provozovatelem je SO Údolí Desné.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-0650-0-00
Průměrný vodní stav: 40 cm
Provozovatel stanice: SO Údolí Desné
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda PK Loučná nad Desnou
místopředseda PK Loučná nad Desnou
PK Velké Losiny
PK Petrov nad Desnou
PK Rapotín
PK Vikýřovice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
118
II.SPA pohotovost
141
III.SPA ohrožení
193
Četnost hlášení SPA
I.SPA každých 20 minut
II.SPA každých 10 minut
III.SPA každých 5 minut
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/5916
export evidenčního listu: 20.09.2021 15:52
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.