KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Lukavec_P4 (Gručovka)
Tok: Gručovka
Stanice: Lukavec_P4 (Gručovka)
GPS: 49.75189°N, 17.91937°E
Obec: Fulnek
ORP: Odry
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil Lukavec P4 se nachází na mostu silnice III/4639 (křižovatka v obci směr N.Dvory) u autobusové zastávky. Jedná se o značku na betonovém pilíři. Stupně povodňové aktivity se měří odshora. Profil monitoruje hlídková služba místní části Lukavec (město Fulnek). Město dále varuje obec Hladké Životice, která se nachází níže na toku, a také PK města Fulnek informuje příslušné ORP (Odry).
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-088
Provozovatel stanice: Město Fulnek
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
140
II.SPA pohotovost
115
III.SPA ohrožení
90
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 15.06.2021 13:57
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.