KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Lužice (Sitka)
Tok: Sitka
Stanice: Lužice (Sitka)
GPS: 49.7147°N, 17.2643°E
Obec: Lužice
ORP: Šternberk
Kraj: Olomoucký
Hladinoměrné čidlo obce se nachází na mostu přes tok Sitka (ř. km 10,05). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv o výšce hladiny jsou starosta obce Mgr. Jaroslav Žaluda  a velitel SDH Milan Soldán. Obec dále varuje obec Štěpánov a také informuje příslušné ORP (Šternberk).
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-03-077
Provozovatel stanice: Obec Lužice
Příjemci varovných SMS zpráv:
Mgr. Jaroslav Žaluda starosta obce Lužice
Milan Soldán Velitel SDH Lužice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
80
II.SPA pohotovost
120
III.SPA ohrožení
160
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=119&cs=42590
export evidenčního listu: 04.08.2020 16:52
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.