KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Malý Beranov (Jihlava)
Tok: Jihlava
Stanice: Malý Beranov (Jihlava)
GPS: 49.39662284°N, 15.6327018°E
Obec: Malý Beranov
ORP: Jihlava
Kraj: Vysočina
Hlásný profil kat. C se nachází na řece Jihlavě (ř. km 132,2) na lávce pro pěší, západně od obytné části obce. Provozovatelem hladinoměru je obec Malý Beranov.
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-01-0510-0-00
Provozovatel stanice: obec Malý Beranov
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
137
II.SPA pohotovost
200
III.SPA ohrožení
250
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: Fiedler-Mágr
Naměřená data jsou dostupná na: http://dpp.jihlava-city.cz/dpp/hladinomery/detail?xid=22357
export evidenčního listu: 27.09.2021 03:51
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.