KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Medlov 2 (Jihlava)
Tok: Jihlava
Stanice: Medlov 2 (Jihlava)
GPS: 49.03475°N, 16.51563°E
Obec: Medlov
ORP: Židlochovice
Kraj: Jihomoravský
Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě přes Jihlavu v lokalitě Medlovský mlýn. Profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem s dálkovým přenosem dat. Městys Medlov o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Židlochovice, obec Cvrčovice a město Pohořelice ležící níže na vodních tocích.
Číslo hydrologického pořadí: 4-16-04-005
Nejvyšší zaznamenaný stav: 9 930 770cm (01.01.1970)
Provozovatel stanice: Městys Medlov
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové obce
místopředseda povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
270
II.SPA pohotovost
320
III.SPA ohrožení
380
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.edpp.cz/zarizeni/medlov-2-jihlava-/
export evidenčního listu: 27.02.2024 13:36
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.