KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Nedvědice (Svratka)
Tok: Svratka
Stanice: Nedvědice (Svratka)
GPS: 49.45760°N, 16.33580°E
Obec: Nedvědice
ORP: Tišnov
Kraj: Jihomoravský
Hlásný profil kat. C se nachází na cestním mostě přes Svratku, v ř. km 95,588 (před soutokem s Nedvědičkou). Na betonovém pilíři jsou barevně vyznačeny stupně povodňové aktivity, které vyjadřují vzdálenost od spodní hrany mostovky. Profil je směrodatný pro území městyse Nedvědice. Provozovatelem hladinoměru je městys Nedvědice.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-069
Provozovatel stanice: Městys Nedvědice
Poznámka:
SPA měřeno od spodní hrany mostovky
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
180
II.SPA pohotovost
140
III.SPA ohrožení
110
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 20.10.2021 07:01
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.