KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Nemotice (Kyjovka)
Tok: Kyjovka
Stanice: Nemotice (Kyjovka)
GPS: 49.1253733°N, 17.1256417°E
Obec: Nemotice
ORP: Bučovice
Kraj: Jihomoravský
Hlásný profil Nemotice (Kyjovka) je umístěn na parcelním čísle 84/7 na mostní konstrukci na břehu řeky Kyjovky. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Nemotice a dále pro obce ležící na vodním toku Kyjovka pod obcí. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje jednotka SDH. Obec dále informuje obec Snovídky a dále ORP Bučovice.
Číslo hydrologického pořadí: 4-17-01
Provozovatel stanice: Obec Nemotice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
80
II.SPA pohotovost
135
III.SPA ohrožení
170
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: profil neumožňuje přenos dat
export evidenčního listu: 20.03.2019 14:09
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.