KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Nezdenice (Olšava)
Tok: Olšava
Stanice: Nezdenice (Olšava)
GPS: 49.018425°N, 17.753533°E
Obec: Nezdenice
ORP: Uherský Brod
Kraj: Zlínský
Hlásný profil kat. C se nachází na silničním mostě v obci Nezdenice. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a možností zasílání varovných SMS. Provozovatelem profilu je obec Nezdenice.
Číslo hydrologického pořadí: 4-13-01-0960-0-00
Provozovatel stanice: obec Nezdenice
Příjemci varovných SMS zpráv:
Starosta obce Nezdenice
Místostarosta obce Nezdenice
Starosta obce Šumice
Starosta města Uherský Brod
Místostarosta města Uherský Brod
OŽP Uherský Brod
KŘ Uherský Brod
Poznámka:
Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Nezdenice, informace předává povodňovému orgánu města Uherský Brod a ORP Uherský Brod. Dále varuje obec Šumice, která se nachází na vodním toku pod obcí.
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
210
II.SPA pohotovost
280
III.SPA ohrožení
340
Četnost hlášení SPA
I.SPA každých 20 minut
II.SPA každých 10 minut
III.SPA každých 5 minut
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://hladiny-vox.pwsplus.eu
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/8504
export evidenčního listu: 11.08.2022 17:49
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.