KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Nosálovice (Drnůvka)
Tok: Drnůvka
Stanice: Nosálovice (Drnůvka)
GPS: 49.27337°N, 16.97992°E
Obec: Vyškov
ORP: Vyškov
Kraj: Jihomoravský
Hlásný profil kat. C je umístěn v části města Vyškov-Nosálovice na ulici Nosálovská na silničním mostu č. 379332. Platnost SPA pro úsek toku: Město Vyškov a obce níže po toku. Provozovatelem hladinoměru je město Vyškov. 
Číslo hydrologického pořadí: 4-12-02-016
Provozovatel stanice: Město Vyškov
Příjemci varovných SMS zpráv:
Vedoucí OŽP
Referent OŽP
Velitel SDH
Poznámka:
Město Vyškov předává informace o situaci obcím níže po toku.
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
85
II.SPA pohotovost
100
III.SPA ohrožení
120
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 4x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#50251#Nosalovice-H
export evidenčního listu: 14.04.2024 06:28
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.