KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Nové Město na Moravě (Bobrůvka)
Tok: Bobrůvka
Stanice: Nové Město na Moravě (Bobrůvka)
GPS: 49.57083°N, 16.07108°E
Obec: Nové Město na Moravě
ORP: Nové Město na Moravě
Kraj: Vysočina
Automatické hladinoměrné čidlo kat. C ve správě města se nachází na konzoli nad korytem Bobrůvky u SOU na ulici Bělisko. Informaci o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňový orgán města Nové Město na Moravě povodňovým orgánům obcí Radešínská Svratka, Řečice, městyse Bobrová a povodňovému orgánu ORP Nové Město na Moravě.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-076
Nejvyšší zaznamenaný stav: 9 502cm (01.01.1970)
Provozovatel stanice: Město Nové Město na Moravě
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda PK
tajemník PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
50
II.SPA pohotovost
80
III.SPA ohrožení
100
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.edpp.cz/zarizeni/nove-mesto-na-morave-bobruvka-/
export evidenčního listu: 13.04.2024 19:06
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.