KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Nový Knín (Kocába)
Tok: Kocába
Stanice: Nový Knín (Kocába)
GPS: 49.78279°N, 14.27670°E
Obec: Nový Knín
ORP: Dobříš
Kraj: Středočeský
Hladinoměr kategorie C se nachází na mostu na vodním toku Kocába v Novém Kníně v ulici Kozohorská. Provozovatelem je MěÚ Nový Knín.
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-0920-0-00
Průměrný vodní stav: 59 cm
Nejvyšší zaznamenaný stav: 241cm (2.6.2013)
Provozovatel stanice: Město Nový Knín
Příjemci varovných SMS zpráv:
Tomáš Havlíček starosta města, předseda PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
100
II.SPA pohotovost
140
III.SPA ohrožení
190
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.edpp.cz/zarizeni/novy-knin-kocaba-
export evidenčního listu: 30.06.2022 21:20
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.