KATEGORIE:
A
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
odtok VD Orlík (Vltava)
Tok: Vltava
Stanice: odtok VD Orlík (Vltava)
GPS: 49.60633°N, 14.18226°E
Obec: Bohostice
ORP: Příbram
Kraj: Středočeský
Hlásný profil kategorie A, odtok VD Orlík (Vltava). Hlásný profil se nachází na pravém břehu pod hrází VD Orlík. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik. 
Číslo hydrologického pořadí: 1-08-05-0090-0-00
Provozovatel stanice: ČHMÚ
Poznámka:
1. SPA (bdělost): průtok: 670 m3/s 2. SPA (pohotovost): průtok: 950 m3/s 3. SPA (ohrožení): průtok: 1 500 m3/s
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.pvl.cz/portal/SaP/cz/PC/Mereni.aspx?id=VLOL&oid=2
export evidenčního listu: 30.06.2022 18:28
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.