KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Olešnice (Hodonínka)
Tok: Hodonínka
Stanice: Olešnice (Hodonínka)
GPS: 49.56366°N, 16.41405°E
Obec: Křtěnov
ORP: Boskovice
Kraj: Jihomoravský
Hladinoměr kat C. ve správě města Olešnice  je umístěn na přemostění u č. p. 126 (ř. km 15,6) na toku Hodonínka (Nyklovický potok). Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Olešnice. Město dále varuje obce Křtěnov, Louka a Hodonín, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Boskovice).
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-01-048
Nejvyšší zaznamenaný stav: 260cm (29.07.2015)
Provozovatel stanice: Město Olešnice
Příjemci varovných SMS zpráv:
PaedDr. Zdeněk Peša starosta města Olešnice
Ing. Marie Šafaříková tajemnice města Olešnice
Kamil Holek velitel JSDH Olešnice
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
50
II.SPA pohotovost
70
III.SPA ohrožení
85
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.edpp.cz/zarizeni/olesnice-hodoninka-/
export evidenčního listu: 16.04.2021 18:30
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.