KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Písečná (LP Potočnice)
Tok: LP Potočnice
Stanice: Písečná (LP Potočnice)
GPS: 50.04641°N, 16.45470°E
Obec: Písečná
ORP: Žamberk
Kraj: Pardubický
Hlásný profil se nachází na levostranném přítoku Potočnice u č. p. 49. Profil monitoruje hlídková služba obce. Obec dále varuje obec Hnátnice, která se nachází níže na toku Potočnice a příslušné ORP ( Žamberk). Vyhlašování SPA dle zaplnění průtočného profilu: I. SPA - zaplnění průtočného profilu cca do 1/2 kapacitního plnění II. SPA - zaplnění průtočného profilu do cca do 4/5 kapacitního plnění III. SPA - zaplnění průtočného profilu, rozliv nad břehovou hranu
Číslo hydrologického pořadí: 1-02-02-030
Provozovatel stanice: Obec Písečná
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 22.06.2024 08:43
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.