KATEGORIE:
zrušeno
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Pnětluky - Konětopy (Hasina)
Tok: Hasina
Stanice: Pnětluky - Konětopy (Hasina)
GPS: 50.26830°N, 13.73096°E
Obec: Pnětluky
ORP: Louny
Kraj: Ústecký
Hlásný profil kat. C je umístěn na kamenném mostu v Konětopech, místní části obce Pnětluky, u objektu č. p. 4. Platnost SPA pro obce Konětopy (Pnětluky), Hřivice, Opočno a Jimlín (revize SPA proběhla v listopadu 2014). Nula vodočtu je v nadmořské výšce 283,52 m.
Číslo hydrologického pořadí: 1-13-03-100
Provozovatel stanice: Krajský úřad Ústeckého kraje
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
110
II.SPA pohotovost
140
III.SPA ohrožení
160
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2 x denně
III.SPA min. 3 x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Centrum automatického sběru dat: Povodňový systém Ústeckého kraje
Naměřená data jsou dostupná na: https://voda.kr-ustecky.cz/WEB_SESO/DVT_main/
export evidenčního listu: 27.02.2024 15:16
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.