KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Pomezí 2 (Bílý potok)
Tok: Bílý potok
Stanice: Pomezí 2 (Bílý potok)
GPS: 49.715346°N, 16.298468°E
Obec: Pomezí
ORP: Polička
Kraj: Pardubický
Hlásný profil vybavený vodočetnou latí se nachází na mostu nad ústím potoka do Limberského (Pomezského) rybníka. Hlásná služba obce Pomezí předává informace povodňové komisi ORP Polička.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-010-100
Provozovatel stanice: Obec Pomezí
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
40
II.SPA pohotovost
60
III.SPA ohrožení
80
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 22.01.2022 21:37
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.