KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Příbor P1 (Lubina)
Tok: Lubina
Stanice: Příbor P1 (Lubina)
GPS: 49.64212°N, 18.14838°E
Obec: Příbor
ORP: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil se nachází na mostu ulice Místecká ("klokočovský most") ve městě Příbor. Jedná se o značku na betonovém pilíři. Stupně povodňové aktivity se měří shora. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obce Skotnice a Mošnov, které se nachází níže na toku a informuje příslušné ORP (Kopřivnice). Hlásný profil je ve správě města Příbor.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-138
Provozovatel stanice: Město Příbor
Poznámka:
Vodní stav se měří odshora od horní hrany mostovky.
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
400
II.SPA pohotovost
310
III.SPA ohrožení
250
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 15.07.2020 05:52
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.