KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Příbor P1 (Lubina)
Tok: Lubina
Stanice: Příbor P1 (Lubina)
GPS: 49.642135°N, 18.148422°E
Obec: Příbor
ORP: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kat. C se nachází v centru města Příbor na mostě ulice Místecká ("Klokočovský most") na středovém pilíři. SPA jsou značeny třemi červenými pruhy a příslušnou římskou číslicí. Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obce Skotnice a Mošnov, které se nachází níže na toku a informuje příslušné ORP (Kopřivnice). Majitelem a provozovatelem profilu je město Příbor.  
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-138
Provozovatel stanice: Město Příbor
Poznámka:
Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
400
II.SPA pohotovost
310
III.SPA ohrožení
250
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 2x denně
III.SPA 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 14.06.2021 23:11
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.