KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Příbor P3 (Kopřivnička)
Tok: Kopřivnička
Stanice: Příbor P3 (Kopřivnička)
GPS: 49.627988°N, 18.146883°E
Obec: Příbor
ORP: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kat. C se nachází na jihu města Příbor a je umístěn na mostě ulice Frenštátská. SPA jsou značeny třemi červenými pruhy a příslušnou římskou číslicí. Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obce Skotnice a Mošnov, které se nachází níže na toku a informuje příslušné ORP (Kopřivnice). Majitelem a provozovatelem profilu je město Příbor.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-138
Provozovatel stanice: město Příbor
Poznámka:
Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
260
II.SPA pohotovost
225
III.SPA ohrožení
200
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 2x denně
III.SPA 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 14.06.2021 23:14
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.