KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Příbor P3 (Kopřivnička)
Tok: Kopřivnička
Stanice: Příbor P3 (Kopřivnička)
GPS: 49.62802°N, 18.14688°E
Obec: Příbor
ORP: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil se nachází na mostu silnice II/464 na ulici Frenštátské ve městě Příbor. Jedná se o značku na betonovém pilíři. Stupně povodňové aktivity se měří shora. Profil monitoruje hlídková služba města. Město dále varuje obce Skotnice a Mošnov, které se nachází níže na toku a informuje příslušné ORP (Kopřivnice). Hlásný profil je ve správě města Příbor.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-138
Provozovatel stanice: Město Příbor
Poznámka:
Vodní stav se měří odshora od horní hrany mostovky.
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
260
II.SPA pohotovost
225
III.SPA ohrožení
200
Četnost hlášení SPA
I.SPA 1x denně
II.SPA 4x denně
III.SPA 3 h hlášení
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 15.07.2020 07:01
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.