KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Rajhrad (Rajhradský náhon)
Tok: Rajhradský náhon
Stanice: Rajhrad (Rajhradský náhon)
GPS: 49.08889°N, 16.60895°E
Obec: Rajhrad
ORP: Židlochovice
Kraj: Jihomoravský
Hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat je umístěno na konstrukci tzv. Pitrova mostu v ul. Na Aleji na jeho návodní straně. Informace o vývoji stavu hladiny na náhonu předává povodňová komise města Rajhrad povodňovým komisím obcí Holasice a Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-027/2
Provozovatel stanice: Město Rajhrad
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
80
II.SPA pohotovost
110
III.SPA ohrožení
130
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=98&cs=42516
export evidenčního listu: 21.10.2017 04:59
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.