KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Rajhrad (Vojkovický náhon)
Tok: Vojkovický náhon
Stanice: Rajhrad (Vojkovický náhon)
GPS: 49.09015°N, 16.61378°E
Obec: Rajhrad
ORP: Židlochovice
Kraj: Jihomoravský
Automatické hladinoměrné čidlo s přenosem dat se nachází na návodní straně mostku přes Vojkovický náhon u kláštera. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňová komise města Rajhrad povodňovým komisím obcí Holasice a Vojkovice a povodňové komisi ORP Židlochovice.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-03-027/2
Provozovatel stanice: Město Rajhrad
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
190
II.SPA pohotovost
195
III.SPA ohrožení
200
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1 x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#42518#Rajhrad-H2
export evidenčního listu: 20.10.2017 10:40
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.