KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Rapotín (Losinka)
Tok: Losinka
Stanice: Rapotín (Losinka)
GPS: 50.001424°N, 17.020186°E
Obec: Rapotín
ORP: Šumperk
Kraj: Olomoucký
Hlásný profil kategorie C na Losince na mostě č. 44-031 v obci Rapotín, sloužící k vizuální kontrole a vyhlašování SPA. Provozovatelem je obec Rapotín.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-08
Provozovatel stanice: Obec Rapotín
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
80
II.SPA pohotovost
120
III.SPA ohrožení
150
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 27.09.2021 02:05
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.