KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Rapotín (Rejchartický potok)
Tok: Rejchartický potok
Stanice: Rapotín (Rejchartický potok)
GPS: 49.993684°N, 17.008761°E
Obec: Rapotín
ORP: Šumperk
Kraj: Olomoucký
Hlásný profil kategorie C na Rejchartickém potoce na mostě 11-095, sloužící k vizuální kontrole a vyhlašování SPA. Provozovatelem je obec Rapotín.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-01-082
Provozovatel stanice: Obec Rapotín
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
80
II.SPA pohotovost
100
III.SPA ohrožení
115
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: NE
SMS: NE
export evidenčního listu: 27.09.2021 02:42
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.