KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Ratiboř - hřiště (Ratibořka)
Tok: Ratibořka
Stanice: Ratiboř - hřiště (Ratibořka)
GPS: 49.36536°N, 17.90062°E
Obec: Ratiboř
ORP: Vsetín
Kraj: Zlínský
Hladinoměr je lokalizován v horní části obce na silničním mostě u fotbalového hřiště. Provozovatelem profilu je obec Ratiboř.
Číslo hydrologického pořadí: 4-11-01
Provozovatel stanice: Obec Ratiboř
Příjemci varovných SMS zpráv:
Martin Žabčík starostka obce, předsedkyně PK
Michal Mrlina tajemník obce, tajemník PK
Radek Děckuláček člen PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
100
II.SPA pohotovost
160
III.SPA ohrožení
240
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://hladiny.cz/cz/#lvs#graph#20297#-Ratibor-1
export evidenčního listu: 28.09.2021 16:06
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.