KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Rohle (bezejmenný tok)
Tok: bezejmenný tok
Stanice: Rohle (bezejmenný tok)
GPS: 49.86086°N, 17.01428°E
Obec: Rohle
ORP: Zábřeh
Kraj: Olomoucký
Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci na místní komunikaci u č. p. 69. Profil kat. C kontroluje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Rohle.
Číslo hydrologického pořadí: 4-10-02-058
Provozovatel stanice: Obec Rohle
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
80
II.SPA pohotovost
120
III.SPA ohrožení
160
Četnost hlášení SPA
I.SPA každých 60 min
II.SPA každých 60 min
III.SPA každých 60 min
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.edpp.cz
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=104&cs=42541
export evidenčního listu: 27.02.2024 14:45
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.