KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Rynoltice (Panenský potok)
Tok: Panenský potok
Stanice: Rynoltice (Panenský potok)
GPS: 50.78328°N, 14.82104°E
Obec: Rynoltice
ORP: Liberec
Kraj: Liberecký
Hlásný profil je umístěn na mostě 27244-2 přes Panenský potok v obci Rynoltice a je ve správě města Jablonné v Podještědí. Na pilíři mostu jsou vyznačeny hladiny určující jednotlivé stupně povodňové aktivity a také průtoky Q10, Q20, Q50 a Q100. Profil je vybaven automatickým čidlem. Obec dále varuje město v Jablonné v Podještědí, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Liberec).
Číslo hydrologického pořadí: 1-14-03-015
Provozovatel stanice: Obec Jablonné v Podještědí
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda PK obce
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
120
II.SPA pohotovost
160
III.SPA ohrožení
195
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://hladiny-vox.pwsplus.eu/
Naměřená data jsou dostupná na: https://hladiny-vox.pwsplus.eu/Senzors/Details/4742
export evidenčního listu: 27.02.2024 14:07
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.