KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Senice na Hané (Blata)
Tok: Blata
Stanice: Senice na Hané (Blata)
GPS: 49.62385°N, 17.08487°E
Obec: Senice na Hané
ORP: Litovel
Kraj: Olomoucký
Hladinoměrná stanice obce Senice na Hané - Blata se nachází na mostní konstrukci v centrální části obce před Obecním úřadem Senice na Hané. Provozovatelem stanice je obec Senice na Hané.
Číslo hydrologického pořadí: 4 - 12 - 01 - 002
Provozovatel stanice: Obec Senice na Hané
Příjemci varovných SMS zpráv:
Ing. Michal Tichý starosta obce, předseda PK
Vendula Koupilová místostarosta obce, místopředseda PK
Jiří Osyka velitel SDH Senice, člen PK
Roman Huf starosta SDH Cakov, člen PK
Petr Kučera velitel SDH Odrlice, člen PK
David Gbelec SDH Senice, člen PK
Roman Hlavinka zástupce velitele SDH Senice, člen PK
Tomáš Konečný člen PK
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
90
II.SPA pohotovost
140
III.SPA ohrožení
180
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: NE
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz
Naměřená data jsou dostupná na: http://www.hladiny.cz/hladiny/index.php?ca=46&cs=20323
export evidenčního listu: 11.08.2022 16:18
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.